Председништво

Председништво 2019-07-26T23:58:52+00:00

Проф. др Зоран Каличанин

Рођен је 1961. године у Подујеву на Косову и Метохији. Основну школу је завршио у Београду, а средњу у Сарајеву. Завршио је два факултета, Војну академију копнене војске у Београду и Право на Факултету за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове Алфа Универзитетау Београду.

Магистрирао и докторирао на Факултету за трговину и банкарство Алфа Универзитета у Београду. Објавио је више књига из различитих друштвених области, а као професор има више десетина објављених научних истручних радова у домаћим и међународним часописима и научним конференцијама.

Ради као професор на Факултету за пословне студије и парво Универзитета “Унион – Никола Тесла” у Београду.

Доц. др Милица Каличанин

Рођена је 1973. године у Скопљу. Основну и средњу школу завршила је у Урошевцу на Косову и Метохији.

Завршила је Економски факултет на Универзитету у Приштини, а магистрирала је и докторирала на Факултету за трговину и банкарство Алфа Универзитета у Београду.

На Факултету за пословне студије и право ради као универзитетски наставник, а у исто време предаје на Факултету за информационе технологије и инжењерство Универзитета “Унион – Никола Тесла” у Београду.

Др Милорад Ђокић

Др Милорад Ђокић је рођен 1959. године у Лозници. Основну школу је похађао у Роћевићу а средњу у Лозници. Дипломирао је и магистрирао на Пољопривредном Факултету Универзитета у Београду где је 13 година радио у настави.

У том периоду је више пута боравио у стидијским посетама САД-у и Русији. 2000. године је докторирао на Пољопривредном Факултету Универзитета у Новом Саду. Аутор је и коаутор више уџбеника, збирки задатака, зборника и научних чланака. Током своје каријере је био генерални директор неколико предузећа у Републици Српској и Србији као и члан управних и надзорних одбора.

У општини Зворник је обављао функцију Начелника за привреду као и Начелника општине. Након привреде и политике, вратио се настави као професор у високошколским институцијама.